حسابداری جامع

در یک کلام حسابداری

حسابداری جامع

در یک کلام حسابداری

حسابداری جامع

این وبلاگ تحت نظر Professional Technological Services مدیریت می شود.

 • ۱
 • ۰| ادامه عکس ها در انتهای پست |


کاربر محترم شما با کامل‌ترین مجموعه در زمینه حسابداری، حسابرسی و مالیاتی روبرو هستید. این برنامه در 13 بخش طراحی شده است و شما به‌صورت نامحدود از تمام بخش‌ها می‌توانید بهره گیرید. این برنامه بنیادی، طی سرفصل‌های ذیل تهیه شده است و هرچه را که شما به دنبال آن هستید را در خود جای داده است:

*    استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی، شامل:
1.    کلیه استانداردهای حسابداری
2.    کلیه قوانین مالیاتی
3.    کلیه قوانین حسابداری، شامل:
-    خلاصه موارد مربوط به‌ صورت مالی
-    قانون پولی و بانکی
-    قانون مبارزه با پول‌شویی
-    دستورالعمل‌های قانون مبارزه با پول‌شویی
-    آیین‌نامه تسهیلات اشخاص مرتبط (شورای پول)
-    ضوابط تسهیلات اشخاص مرتبط
-    خلاصه آیین‌نامه اشخاص مرتبط
-    آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
-    آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان (اصلاح بند 3- 1)
-    اصلاحیه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان
-    قانون عملیات بانکی بدون ربا
-    آیین‌نامه فصل 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا
-    قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی
-    آیین‌نامه تنظیم بازار غیر متشکل پولی
-    دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری
-    سرمایه لازم برای تشکیل بانک خصوصی
-    آیین‌نامه کفایت سرمایه (ضرایب ریسک)
-    آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
-    طبقه‌بندی دارایی‌ها -  محاسبه ذخیره م.م
-    چک‌لیست قوانین بانک
-    الحاقیه به اساسنامه بانک‌ها
-    نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام
-    ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی
-    تأسیس و نظارت بر شعبات خارج
-    نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه
-    تأسیس و نظارت بر صرافی‌ها
-    تأسیس و نظارت بر تعاونی‌های اعتبار
-    تأسیس و نظارت  مؤسسات اعتباری  غیر بانکی
-    دستورالعمل شعب بانک‌های خارجی
-    راهنمای انتشار اوراق مشارکت
-    سقف تملک سهام بانک‌ها
-    دستورالعمل اوراق سپرده ویژه سرمایه‌گذاری عام
-    آیین‌نامه معاملات طلا ، نقره و پلاتین
-    آیین‌نامه اجرایی معاملات آتی
-    مقررات پیشگیری از پول‌شویی در مؤسسات مالی
-    آیین‌نامه نگهداری مدارک و اسناد بانک‌ها
-    دستورالعمل دستور پرداخت و انتقال وجوه
-    مراحل اجرایی و پیگیری تأمین مالی طرح‌ها
-    شرایط گزارش‌های توجیهی فنی -  مالی
-    دستورالعمل معاملات مشکوک
-    ضوابط تأسیس بانک غیردولتی
-    دستورالعمل تسهیلات و تعهدات سندیکایی
-    مقررات ارزی
-    عدم بلوکه کردن سپرده جهت وام
-    دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی
-    حد مجاز وضعیت باز ارزی تا پایان 90
-    تعیین صلاحیت سمت‌های بانک‌های خارج
-    آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته
-    تشخیص و حذف مطالبات مشکوک الوصول
-    ضوابط سیاستی نظارتی بانکی سال 89
-    ضوابط سیاستی نظارتی بانکی سال 90
-    طبقه‌بندی اوراق مشارکت سررسید شده
-    بررسی افزایش سرمایه
-    ضوابط تسهیلات مضاربه
-    دستورالعمل اعطای جوایز
-    نحوه گزارش واریز نقدی بیش از سقف مقرر (150 م)
-    عملیات بازار بین‌بانکی ریالی
-    عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
-    تسهیل اعطای تسهیلات طرح‌های تولیدی
-    الزامات اعتبار داخلی
-    مدیریت ریسک عملیاتی
-    تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری
-    حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه 
-    دستورالعمل حساب جاری
-    ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186
-    آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهر نویسی
-    نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ضمانت‌نامه
-    دستورالعمل حسابداری عقد مراحبه
-    اصول کمیته بال
-    مدیریت مؤثر ریسک عملیاتی
-    مدیریت ریسک نقدینگی
-    دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان
-    مقررات تبدیل مطالبات رهنی به اوراق بهادار
-    مدیریت مؤثر ریسک کشوری
-    مدیریت مؤثر ریسک تطبیق
-    مدیریت مؤثر ریسک اعتباری
-    نظام مؤثر کنترل داخلی
-    ضوابط مؤسسات منتخب بانک مرکزی
-    سایر بخشنامه‌ها


*    نمونه فایل‌های حسابداری و حسابرسی، شامل:
الف) نمونه صورت مالی
1.    صورت‌های مالی نمونه شرکت اصلی 1395
2.    صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های تلفیقی 1395
3.    صورت مالی نمونه 1394
4.    صورت مالی نمونه بودجه


ب) نمونه گزارش‌های حسابرسی، شامل:

1.    اظهارنظر مشروط
2.    اظهارنظر تعدیل نشده مقبول
3.    اظهارنظر مردود
4.    عدم اظهارنظر به دلیل محدودیت اساسی
5.    عدم اظهارنظر به دلیل ابهام اساسی
6.    فرمت خام گزارش افزایش سرمایه - توجیهی
7.    فرمت خام گزارش افزایش سرمایه- قانونی
8.    گزارش موجودی مواد و کالا
9.    گزارش اجمالی
10.    گزارش دارایی ثابت


ج) سایر، شامل:
1.    نمونه کاربرگ 6020 
2.    نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص
3.    صورت‌جلسات شرکت‌های سهامی
4.    نسبت‌های مالی
5.    دستورالعمل انبارگردانی
6.    سایر صورت‌جلسه‌های خام


*    دستورالعمل‌های حسابرسی مالیاتی، شامل کلیه دستورالعمل‌های حسابرسی مالیاتی


*    دستورالعمل و آزمون‌های حسابرسی، شامل کلیه چک‌لیست‌ها، فرم‌ها، جداول، بخش‌نامه و دستورالعمل‌ها طی سرفصل‌های ذیل:
1.    A- صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی
2.    B- چک‌لیست‌ها
3.    C- برنامه‌ریزی
4.    D- تأییدیه‌ها و مکاتبات
5.    E- برنامه‌ریزی و  ارزیابی آزمون کنترل‌ها
6.    F- آزمون کنترل‌ها
7.    G- برنامه‌ریزی و ارزیابی آزمون‌های محتوا
8.    H- موجودی نقد و بانک
9.    I- سرمایه‌گذاری‌ها
10.    J- حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری
11.    K- سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی
12.    L- موجودی کالا
13.    M- پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات و سپرده‌ها
14.    N- دارائی‌های ثابت
15.    O- دارائی‌های نامشهود
16.    P- حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری
17.    Q- سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی
18.    R- پیش دریافت‌ها
19.    S- مالیات
20.    T- تسهیلات دریافتی
21.    U- حقوق صاحبان سهام
22.    V- فروش
23.    W- بهای تمام شده
24.    X- هزینه‌های اداری و تشکیلاتی مالی فروش
25.    Y- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
26.    Z- تراز آزمایشی حساب‌های انتظامی دفاتر قانونی
27.    پرونده دائمی


*    فرم‌های حسابرسی و حسابداری، شامل:
1. گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه 
2. کاربرگ محاسبه و تخصیص اهمیت 
3. فرم کنترل صورت‌های مالی 
4. مشخصات عناوین اطلاعات کاربرگ های رسیدگی به افزایش دارائی ثابت و هزینه‌ها
5. فهرست اصلی پرونده دائمی
6. اسامی و آدرس‌ها 
7. نکات معوق 
8. فرم پشت زونکن
9. فهرست پرونده جاری 
10. فرم گزارش نکات عمده
11. استقلال نامه حسابداران رسمی و کارکنان حرفه‌ای
12. فرم بودجه حسابرسی صورت‌های مالی
13. فرم آدرس بانک‌ها 
14. تائیدیه کارفرما
15. معرفی‌نامه به بانک در خصوص  دسترسی به اطلاعات در خصوص حسابرسی (فارسی)
16. تائیدیه پیمانکار 
17. تائیدیه وکیل شرکت 
18. درخواست اطلاعات جهت حسابرسی
19. تائیدیه سرمایه‌گذاری‌ها 
20. تائیدیه (بدهکاران و بستانکاران)
21. تائیدیه مدیران 
22. تائیدیه خرید خارجی
23. تائیدیه کالای امانی
24. درخواست اطلاعات، اسناد و مدارک در اجرای قرارداد حسابرسی مالیاتی
25. درخواست تائیدیه از بانک
26. صورت ریز اطلاعات اولیه مورد نیاز برای بازرسی دفاتر قانونی ( فرمت جامعه )
27. پیگیری ارسال جدول زمان‌بندی شده ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز حسابرسی
28. تائیدیه سازمان تأمین اجتماعی
29. پرسشنامه استاندارد کنترل‌های داخلی عملیات غیر دوره‌ای (غیر سیکلی)
30. برنامه ارسال نامه‌های تائیدیه و پیگیری آن‌ها
31. لیست کنترل مدارک حسابرسی
32. برنامه حسابرسی بدهی‌ها و ذخایر
33. برنامه حسابرس نهایی، حساب سود و زیان و تقسیم سود / زیان انباشته
34. برنامه حسابرسی دارائی‌های ثابت و نامشهود
35. برنامه حسابرسی سرمایه‌گذاری‌ها
36. برنامه حسابرسی موجودی‌های کالا و کالای در جریان ساخت
37. برنامه حسابرسی موجودی‌های نقدی و حساب‌های بانکی
38. برنامه حسابرسی بدهکاران، پیش‌پرداخت‌ها، سپرده‌ها و سایر حساب‌های دریافتنی
39. برنامه حسابرسی سرمایه و اندوخته‌ها
40. برنامه حسابرسی نهایی بدهی مالیاتی
41. پرسشنامه ساده شده کنترل‌های داخلی (برگ خلاصه)
42. پرسشنامه کنترل‌های داخلی استاندارد سازمان مدیریت
43. چک‌لیست نظارت بر انبارگردانی
44. چک‌لیست قانون تجارت (نهائی)
45. برنامه حسابرسی ضمنی ـ دریافت‌ها
46. برنامه حسابرسی ضمنی ـ خرید
47. برنامه حسابرسی ضمنی ـ فروش
48. برنامه حسابرسی ضمنی ـ پرداخت‌ها
49. برنامه حسابرسی ضمنی ـ حقوق و دستمزد
50. پرسشنامه استاندارد کنترل‌های داخلی ـ دوره سیکل و درآمد
51. فرم اطلاعات ملاقات با مشتری برای پیشنهاد حسابرسی صورت‌های مالی
52. چک‌لیست رعایت مقررات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
53. چک‌لیست تداوم فعالیت
54. برنامه‌ریزی و کنترل عملیات حسابرسی
55. اطلاعاتی که باید در صورت‌های مالی افشاء گردد
56. بررسی کلی صورت‌های مالی 
57. چک‌لیست بررسی عملیات حسابرسی 
58. فنون حسابرسی 
59. طرح کلی حسابرسی و بودجه زمانی
60. فرم تایم شیت ماهانه 
61. برگ تخصیص ساعات کار ماه (حسابرسی مالیاتی) 
62. برگ تخصیص ساعات کار ماه (حسابرسی صورت‌های مالی) 
63. صورت هزینه مأموریت
64. فرم پرداخت هزینه ایاب و ذهاب 
65. برگ ثبت اوقات ورود و خروج 
66. فرم تأیید اضافه‌کاری
67. فرم درخواست مرخصی
68. مشخصات مدارک موجود در پرونده
69. برنامه حسابرسی ضمنی
70. برنامه حسابرسی حساب سپرده قرض‌الحسنه 
71. برنامه رسیدگی به دریافت‌های نقدی 
72. برنامه رسیدگی به پرداخت‌های نقدی 
73. برنامه حسابرسی به جوایز
74. برنامه حسابرسی به سود سپرده‌های ...
75. برنامه حسابرسی به بستانکاران موقت 
76. برنامه حسابرسی به سپرده‌های بلندمدت 
77. برنامه حسابرسی به تسهیلات اعطایی
78. فهرست مندرجات طرح کلی حسابرسی
79. صورت ریز سهامداران عمده 
80. جدول زمانی و ریالی ارزیابی سهام شرکت‌ها 
81. اهم موارد قابل‌توجه در تهیه گزارش نکات عمده 
82. مراحل اولیه تراز حسابرسی 
83. فهرست قسمت پرونده دائمی ـ اطلاعات کل
84. فهرست قسمت ـ تاریخچه و فعالیت واحد تجاری
85. فهرست قسمت ـ مدیریت و کارکنان
86. فهرست قسمت ـ سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی
87. ارزیابی کنترل‌های داخلی و روش‌های رسیدگی به معاملات
88. نمونه امضاهای مجاز
89. فهرست قسمت ـ صورت‌های مالی و گزارشات حسابرسی
90. خلاصه 5 ساله صورت‌های مالی
91. فهرست قسمت ـ سرمایه‌ها و اندوخته‌ها
92. رویه‌های حسابداری
93. تاریخچه تغییرات اندوخته‌ها و سود انباشته
94. فهرست قسمت ـ گزارش‌های فرعی و وابسته
95. شرکت‌های فرعی و وابسته ـ جزئیات سهام متعلقه و سرقفلی ناشی از تلفیق
96. فهرست قسمت ـ دارائی‌های ثابت
97. اموال غیرمنقول (املاک)
98. فهرست قسمت ـ مالیات
99. خلاصه وضعیت مالیاتی
100. فهرست قسمت ـ قراردادها و صورت‌جلسات
101. خلاصه قرارداد تسهیلات مالی دریافتنی بلندمدت
102. فهرست قسمت ـ ساختار قانونی
103. خلاصه اساسنامه
104. بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
105. چک‌لیست رعایت آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و ...
106. لیست نمونه‌برداری از موجودی‌های انبار
107. طرح کلی حسابرسی


*    حسابرسی داخلی، شامل:
1.    چک‌لیست کسب شناخت مقدماتی
2.    کنترل ارتباطات
3.    محیط کنترلی
4.    ارزیابی چرخه‌های فعالیت -  چک‌لیست‌های حسابرسی
5.    ارزیابی کنترل داخلی
6.    ارزیابی نظارت
7.    ارزیابی ریسک
8.    برنامه آزمون کنترل‌های فروش
9.    تعیین سطح اهمیت


*    جزوه و نمونه سؤالات، شامل:

1.    نمونه سؤالات جامعه حسابداران رسمی
2.    کاربرد رایانه در حسابداری
3.    آموزش کامل نرم‌افزار هلو
4.    آمار
5.    مدیریت مالی
6.    نظام‌های حسابداری و توسعه اقتصادی
7.    امور مالی
8.    اخلاق اسلامی
9.    اصول حسابداری
10.    اقتصاد خرد
11.    تسهیم ثانویه روش دو طرفه دوایر خدماتی
12.    حسابداری پیشرفته 2
13.    حسابداری مالیاتی در ایران
14.    حسابداری میانه 1
15.    حسابداری میانه 2
16.    حسابداری مقدماتی
17.    حسابداری بانکی
18.    حسابداری تلفیقی
19.    حسابداری دولتی
20.    حسابداری شعب
21.    حسابداری صنعتی 1
22.    حسابداری صنعتی 2
23.    حسابداری صنعتی _ هزینه
24.    حسابرسی 2
25.    حسابرسی
26.    دارایی‌ها
27.    دین و زندگی
28.    روش‌های تحلیلی در محیط حرفه حسابرسی تطور تاریخی
29.    راهنمای نرم‌افزار رافع 
30.    ریاضی
31.    زبان تخصصی
32.    زبان عمومی
33.    شیمی
34.    فیزیک
35.    فرم تطبیق کارمندان با قانون خدمات کشوری
36.    قانون تجارت
37.    قانون‌ها و قانون مانندهای حسابداری


*    دستورالعمل‌های بودجه‌بندی، شامل دستورالعمل‌های نحوۀ گزارشگری اطلاعات مالی آتی


*    چک‌لیست‌های قانون تجارت، شامل چک‌لیست‌های منتشر شده قانون تجارت


*    کلیات و فایل‌های سبدگردان، شامل:

1.    قرارداد نمونه سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار (پیوست 5)
2.    پرسشنامه مشخصات داوطلب
3.    چک‌لیست
4.    اساسنامه سبدگردان
5.    دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان
6.    دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری
7.    دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی – پیوست 7
8.    دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی – پیوست 8
9.    دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی، سود و کارمزد پرداختی
10.    قرارداد [نمونه] امین سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار


*    حسابرسی و حسابداری صندوق، شامل چک‌لیست‌ها و بخش‌نامه‌های صندوق‌های بزرگ و کوچک طی سرفصل‌های ذیل:
1.    چک‌لیست بورس 
2.    گزارش ادواری کانون‌ها 
3.    گزارشات ادواری 
4.    گزارشات ادواری شرکت‌های تأمین سرمایه 
5.    کارمزد 
6.    کسری وجوه 
7.    لزوم محاسبه نسبت‌های ماده 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده 
8.    لزوم انعقاد قرارداد رسمی با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
9.    لزوم اخذ گواهی امضای دیجیتال توسط نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان 
10.    لزوم ارائه داده‌ها و اطلاعات روزانه صندوق‌ها 
11.    لزوم سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
12.    ممنوعیت افتتاح حساب سپرده نزد ضامن 
13.    مشاور عرضه 
14.    نرخ تنزیل سود سهام تحقق‌یافته دریافت نشده 
15.    وظایف متولیان در قبال صندوق‌های سرمایه‌گذاری 
16.    الزام به تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق در دوره اولیه تصفیه صندوق 
17.    انتخاب صحیح سال مالی صندوق 
18.    ارائه فهرست شرکت‌های پذیرفته شده قابل معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار دوم فرابورس ایران 
19.    ارائه گزارش‌ها و اطلاعات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مادر 
20.    استقرار واحد مبارزه با پول‌شویی در نهادهای مالی تحت نظارت 
21.    اصلاحات مورد نیاز در زمان بازگشت nav 
22.    تکمیل چک‌لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق سرمایه‌گذاری 
23.    تنزیل سود 
24.    تسویه‌حساب بین صندوق و کارگزاری 
25.    تعیین دوره اولیه تصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌ها و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی این دوره 
26.    تعدیل کارمزد کارگزاری 
27.    حساب فی‌مابین صندوق و کارگزاری 
28.    دستورالعمل تعیین وظایف و اختیارات بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو 
29.    سهام عدالت 
30.    شرایط پذیرش مدیر در صندوق 
31.    ضامن‌ها 
32.    ضرورت ارسال اطلاعات مرتبط به مدیران نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان 
33.    ضرورت ثبت و بروز رسانی دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی


-    بخشنامه‌های مالیاتی صندوق‌ها:
1.    اصل 44 قانون اساسی 
2.    دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات، سود و کارمزد پرداختی 
3.    رسیدگی به تسهیلات، سود و کارمزد پرداختی 
4.    سهم درآمدهای معاف از هزینه‌ها 
5.    ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات


-    بخشنامه‌های انتقال طلب صندوق‌ها:
1.    نحوه تبدیل تعهد یا انتقال طلب بین مشتریان کارگزاری 11010004 
2.    نحوه تبدیل تعهد یا انتقال طلب بین مشتریان کارگزاری 110200116 
3.    نحوه تبدیل تعهد یا انتقال طلب بین مشتریان کارگزاری 11030070


*    سایــر فــایــل‌هــا، شامل:

1.    نمونه کاربرگ حسابداری
2.    چک‌لیست پول‌شویی
3.    چک‌لیست قانون بیمه
4.    چک‌لیست افزایش سرمایه
5.    مؤسسات حسابرسی 1394
6.    نشانی امور مالیاتی‌های تهران


*    فایل‌های به‌روز شده، این بخش وظیفه به‌روزرسانی فایل‌ها را بر عهده دارد تا کمبودی در این رابطه حس نگردد و کاربر از آخرین اخبار، اطلاعیه و فایل‌ها بهره‌مند گردد.

این برنامه عموم نیازهای شما را در خود جای داده است و تمامی مطالب ارائه شده مطابق با قوانین جمهوری اسلامی تعبیه شده است.

کامل‌ترین‌ها را از تیم ما بخواهید و با رأی خود ما را حمایت کنید.
با سپاس از حسن انتخاب شما ..


PTS
 • ۰
 • ۰

دانلود کامل ترین جزوه حسابداری صنعتی - ویژه امتحانات جامعه حسابداران رسمی


 • ۰
 • ۰

دانلود خلاصه کتاب حسابداری مدیریت (اسلاید) دکتر شباهنگ


 • ۰
 • ۰

دانلود دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1395


 • ۰
 • ۰

دانلود حسابداری پیمان های بلند مدت


 • ۰
 • ۰

دانلود نمونه قرارداد کار سال 1395


 

 • ۱
 • ۰

ایران

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایلی ناب از استانداردهای حسابداری

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل راهنمای اکسل هوشمند استهلاکات

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل درآمد کتمان شده و هزینه ها غیر واقعی غیرقابل قبول

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل خلاصه کتاب حسابداری و کنترل های مالی

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل آموزش حسابداری پیمانکاری - مباحث جاری

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل جدول مقایسه قانون مالیات های مستقیم

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل تقسیط بدهی مالیاتی

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل تجدید ارزیابی دارایی ها

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل آموزش برنامه سپیدار

 

 • ۱
 • ۰

دانلود فایل حسابداری عملی